Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Organisatorisch

Mate van bronaanpak

Knelpunt

Productiesnelheid

Gelijk of sneller

Invoertermijn

0 – 2 jaar

Beschrijving oplossing

Uit praktijkonderzoek is duidelijk gebleken dat werknemers lang niet altijd voldoende aandacht hebben voor hun eigen arbeidsomstandigheden. Vooral het gebruik van de –meestal wel aanwezige- persoonlijke beschermingsmiddelen laat dan te wensen over. Omdat veel op locatie gewerkt wordt is er niet altijd toezicht aanwezig.

Door vooraf audits uit te voeren (bv op basis van checklist) kunnen knelpunten geconstateerd worden. Deze kunnen vervolgens ingebracht worden in de toolboxmeetings.

 

Details

Oplossing voor

 • Doorbreken statische of ongunstige werkhoudingen
 • Verminderen eenzijdige belasting
 • Afwisseling
 • ‘Herstel’ kansen bevorderen

(Ergonomie) effecten

 • Fysieke overbelasting voorkomen
 • Zelf het werk verbeteren

Specificaties oplossing

 • De oplossing is met name geschikt in situaties waar de middelen wel aanwezig zijn maar waar de medewerkers deze onvoldoende toepassen.
 • Het systeem van audits is vooral geschikt voor grotere bedrijven. Invoeren van een dergelijk systeem is dan alleen mogelijk na instemming van de OR.
 • De audit moet op maat worden ontwikkeld (‘maatwerk’).
 • De medewerkers die de audit gaan uitvoeren, moeten opgeleid worden in het gebruik ervan.
 • Er dienen mensen vrijgemaakt worden voor het periodiek uitvoeren van de audits. De audit zelf kan door diverse mensen uitgevoerd worden, zoals een lijnmanager of de preventiemedewerker.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

 • Medewerkers opleiden
 • Medewerkers vrijplannen voor audit
 • Toolboxmeetings organiseren
 • OR betrekken

Techniek

Omgeving

 • Training en instructie
 • Inzicht in voor- en nadelen

 

Implementatie

Aanschafkosten

Bijkomende kosten

Fabrikant/ leverancier

Er zijn voorbeeldformulieren te verkrijgen via bijvoorbeeld www.toolboxmeeting.nl of gekoppeld aan VCA trajecten