Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Organisatorisch en gedragsmatig

Mate van bronaanpak

Bron

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

Direct

Beschrijving oplossing

Jaarlijks gebeuren veel ongevallen of bijna ongevallen met heftrucks. Stilstaan bij veiligheid rond heftrucks is daarom van groot belang. Deze oplossing geeft enkele aanbevelingen op het gebied van veiligheid rond heftrucks. De aanbevelingen kunnen in de vorm een brochure worden uitgedeeld. In de brochure worden adviezen opgenomen die voldoet aan wettelijke en ergonomische eisen.

 

Details

Oplossing voor

Vergroten veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leidinggevenden.

(Ergonomie) effecten

Verhogen veiligheid voor chauffeur en omstanders bij het rijden met een heftruck.

Specificaties oplossing

Onder heftrucks worden verstaan: vorkheftrucks, reachtrucks, stapelaars, motorpallettrucks, orderverzamelaars, enzovoorts. Alle motorisch aangedreven apparaten voor het heffen van lasten worden dus geschaard onder het begrip heftrucks.

Goed opgeleide heftruckbestuurders zijn minder betrokken bij ongevallen dan bestuurders die niet zijn opgeleid. Het is bekend dat bedrijven die overgingen op het opleiden van heftruckbestuurders, daarna aanzienlijk minder schade en aanrijdingen hadden door heftrucks. Ook een veilige inrichting van de routes waar heftrucks rijden, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van aanrijdingen.

Aanbevelingen

Wat kan de bestuurder zelf doen?

 • Elke heftruck moet zijn voorzien van een veiligheidsgordel als een veiligheidskooi ontbreekt. Draag die gordel.
 • Heftruckbestuurders en werknemers die op plaatsen komen waar heftrucks rijden, moeten veiligheidsschoenen ter beschikking hebben gekregen. De werknemer is verplicht deze schoenen te dragen.
 • Ga nooit op de lepels van een heftruck staan wanneer deze wordt gebruikt als hoogwerker. Ook op een pallet staan is levensgevaarlijk. Het is alleen toegestaan een heftruck als hoogwerker te gebruiken als er een veilig ingerichte bak aanwezig is.
 • Laat passagiers alleen meerijden als daarvoor een veilige voorziening is op de heftruck.
 • Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je niet op een heftruck rijden. Jongeren van 16 en 17 mogen alleen onder toezicht op een heftruck rijden.
 • Rij niet met een onstabiele of te zware last.
 • Rij niet met een hooggeheven last. Je heft de mast pas op de plek waar de last moet worden afgeleverd.
 • Rij niet vooruit met een last die het zicht belemmert.
 • Druk op de claxon als je een onoverzichtelijke situatie nadert.
 • Rij niet onverantwoord hard.
 • Rij niet met onvergrendelde vorken.

Wat kan het bedrijf doen?

 • De heftruck moet een handrem, claxon, veiligheidskooi of autogordel, dodemanskop, noodstopknop en gebods- en verbodsbord hebben. Ook moet op de truck staan hoeveel kilo deze maximaal mag heffen.
 • Binnen mogen alleen elektrisch aangedreven heftrucks worden gebruikt. Want die stoten geen schadelijke stoffen uit.
 • De werkgever kan zorgen voor een opleiding voor het veilig gebruiken van een heftruck.
 • De werkgever moet de werkvloer zo veilig mogelijk in te richten. Vlakke vloeren, voldoende manoeuvreerruimte, stevige stellingen en maximumsnelheden kunnen daarbij helpen.
 • Belangrijk is ook dat de heftruck een CE-markering heeft, zoals aangegeven in de Wet gevaarlijke werktuigen. Tenminste, als deze na 1985 gebouwd is. Oudere heftrucks moeten voldoen aan de eisen van de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Noteer daarnaast alle onderhoudsbeurten in het onderhoudslogboek. De arbeidsinspectie kan hier bij een controle om vragen.
 • Wordt de heftruck ook als hijsinstallatie gebruikt? Dan moet de heftruck in combinatie met de hijsinstallatie ook als geheel gekeurd worden volgens de Wet gevaarlijke werktuigen.
 • De heftruck en de bijbehorende hulpmiddelen, zoals vatenklem, pallets en dergelijke moeten altijd in goede staat zijn.
 • De werkgever kan zorgen voor een goede bestuurdersstoel. De bestuurders voelen dan minder trillingen en schokken als ze met een heftruck werken. Zo worden klachten voorkomen.
 • Door herhalingstrainingen over het gebruik van de heftruck blijft iedereen scherp. En dat komt de veiligheid ten goede.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Toezicht door leidinggevenden en met zijn allen uitvoeren van goed gedrag zijn een voorwaarde voor succes.

Techniek

Omgeving

 

Implementatie

Aanschafkosten

Indien de aanbevelingen in de vorm aan een brochure binnen de organisatie worden verspreid worden de kosten gevormd door ontwikkelkosten en druk/printkosten. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de manier waarop de brochure wordt opgesteld en het aantal brochures.

Bijkomende kosten

Fabrikant/ leverancier

Via internet is diverse informatie beschikbaar. Deze informatie is afkomstig van www.veiligengezondwerken.nl.