Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Technisch / Gedrag

Mate van bronaanpak

Knelpunt

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

0 – 2 jaar

Beschrijving oplossing

Het gaat hier om enkele aanbevelingen op het gebied van wetgeving, eisen aan de stoel en de instelling van de werkplek (o.a. de stoel, de werktafel, het beeldscherm en de hulpmiddelen). De aanbevelingen kunnen in de de vorm een brochure worden uitgedeeld. In de brochure worden adviezen opgenomen die voldoet aan wettelijke en ergonomische eisen.

 

Details

Oplossing voor

Beeldschermwerkers en andere repeterende handelingen

(Ergonomie) effecten

Net als bij andere werkzaamheden is ook bij beeldschermwerk en repeterende handelingen een goede werkhouding erg belangrijk. De handout geeft tips en oplossingen voor een gezonde werkhouding om de kans op gezondheidsklachten door RSI te verminderen.

Specificaties oplossing

Deze brochure geeft medewerkers die beeldschermwerk of repeterend werk verrichten achtergrondinformatie over het begrip RSI. Daarnaast biedt de inhoud praktische handvatten om zelf het risico op RSI zoveel mogelijk te beperken. Deze brochure is een onderdeel van de toolkit RSI, behorende bij het Handboek RSI, editie 2004/2005.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Techniek

Omgeving

Let op: een periodieke voorlichting aan beeldschermmedewerkers is verplicht. De aanbevelingen kan deze voorlichting niet vervangen, maar alleen ondersteunen! Zorg voor draagvlak voor het gebruik van de handleiding.

 

Implementatie

Aanschafkosten

Indien de aanbevelingen in de vorm aan een brochure binnen de organisatie worden verspreid worden de kosten gevormd door ontwikkelkosten en druk/printkosten. De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de manier waarop de brochure wordt opgesteld en het aantal brochures.

Bijkomende kosten

Fabrikant/ leverancier

Informatieblad vhp Ergonomie (zie attachment)
www.vhp-ergonomie.nl

Download hier de handout ‘Voorkom RSI!’