Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Organisatorisch

Mate van bronaanpak

Bronaanpak

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

0 – 2 jaar

Beschrijving oplossing

In een bedrijfsruimte waar dagelijks verkeer met transportmiddelen (heftrucks, handpalletwagens, maar ook voetgangers) voorkomt, moeten verkeersregels en een verkeersplan zijn opgesteld. Het verdient de voorkeur bij het opstellen van een bedrijfsverkeersreglement aan te sluiten bij de wet- en regelgeving voor de openbare weg.

 

Details

Oplossing voor

  • Duidelijk maken waar wie zich in het bedrijf mag bevinden
  • Efficiëntere goederenstroom
  • Verminderen kans op aanrijdingen

(Ergonomie) effecten

Verhoging veiligheid in het bedrijf doordat het voor iedereen duidelijk is waar hij zich mag bevinden. Beperking kans op materiële en lichamelijke schade door botsingen.

Specificaties oplossing

Scheiden van functies:
Om ongevallen te voorkomen moeten belangrijke transportroutes op voldoende afstand van looproutes zijn. Door looproutes te markeren, worden deze zichtbaar afgeschermd van de transportroutes. Dit kan door middel van gele lijnen. Op drukke, onoverzichtelijke plekken kunnen lage hekken nodig zijn om een goede afscherming te realiseren.

Ook kunnen de paden, bestemd voor intern transportvoertuigen, gemarkeerd worden. Voor een heftruckchauffeur is het bijvoorbeeld handig als vastgesteld is op welke plekken de lading afgezet mag worden en op welke plekken niet.

Rijrichtingen:
Sluit bij het kiezen van een rijrichting zoveel mogelijk aan bij de goederenstroom. Probeer een rijcircuit uit te zetten waarbij zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer voorgeschreven wordt. Is dat niet overal mogelijk, dan wordt zoveel mogelijk rechts aangehouden.

Voorrangregels:
Bij het opstellen van voorrangsregels is het “Wegenverkeersregelement” en goed uitgangspunt.

Rijgebieden:
Hou aan beide zijden van het transportmiddel minimaal 20 cm vrije ruimte. De gangpadbreedte en doorrijdhoogtes zijn bepalend voor welk soort transportmiddelen ingezet worden.

Rijsnelheden:
Spreek af wat de maximaal toelaatbare snelheid van transportmiddelen is.

Verkeersspiegels:
Door bolle spiegels te plaatsen op plaatsen waar de kans op aanrijding groot is (b.v. op een kruising of onoverzichtelijke hoeken), wordt het zicht beter en de veiligheid vergroot. Door een achteruitkijkspiegel te plaatsen op de heftruck wordt ook het zicht en de veiligheid verbeterd. Bovendien wordt de lichamelijke belasting van de bestuurder vermindert doordat hij minder met de rug hoeft te draaien.

Waarschuwingsborden:
Plaats waarschuwingsborden op onoverzichtelijke hoeken of kruispunten.

Deuren:

  • Gedeeltelijke transparante deuren moeten in ieder geval vanaf 1,25 meter zijn voorzien van een doorzichtig oppervlak van onbreekbaar materiaal zoals kunststof of veiligheidsglas.
  • Deuren in transportroutes mogen niet door voetgangers worden gebruikt, tenzij de deuren gedurende de werktijd altijd open staan.
  • Bij dockshelters moet een aparte deur zijn voor voetgangers zijn.
  • Als er achter een deur sprake is van ‘kruisend’ verkeer, dan moet de deur zijn uitgevoerd als schuifdeur. Een signalering waarschuwt daarbij voor naderend verkeer.

Opslag:
Transport-, looproutes en werkplekken rondom machines moeten vrij zijn van opslag, rollend materieel (o.a. rolcontainers), pallets, etc.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Techniek

Omgeving

 

Implementatie

Aanschafkosten

Verkeersplan moet afgestemd worden op de bestaande bedrijfsprocessen (o.a. inkoop, opslag, productie en transport). Betrek medewerkers bij alle stappen van het invoeren van een verkeersplan. Na opstellen van verkeersplan is het belangrijk dat dit ook gehandhaafd blijft!

Bijkomende kosten

Fabrikant/ leverancier