Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Gedrag

Mate van bronaanpak

Training en procedures

Productiesnelheid

n.v.t.

Invoertermijn

>1 jaar

Beschrijving oplossing

Voor onderhoud en reparaties is het noodzakelijk dat alle machines zijn uitgeschakeld. Onderhoudsmonteurs moeten op veilige wijze hun werk kunnen uitvoeren zonder het risico te lopen dat derden de machines weer inschakelen tijdens de werkzaamheden.

Spanning- en drukloos werken kan op de  volgende wijzen:

  • Het Lock out/Tag out systeem: Door gebruik te maken van de sleutel van het bedieningspaneel kan de machine worden betreden. Na het uitnemen van de sleutel uit het bedieningspaneel wordt het arbeidsmiddel uitgeschakeld (stroom- en drukloos)).
  • Vergrendelen van de werkschakelaar: Door hangslotbeveiliging toe te passen in de werkschakelaar van het arbeidsmiddel, wordt voorkomen dat de machine kan worden ingeschakeld (meerdere personen kunnen een hangslot aanbrengen, waarbij na verwijdering van het laatste slot, het arbeidsmiddel pas weer kan worden ingeschakeld).
  • Toepassen sleutelprocedure/procedure spanning- en drukloos werken: In een procedure kan de werkwijze omschreven worden (sterk aan te bevelen om dit samen te laten gaan met bovenstaande punten).
  • Werkvergunningsysteem: In het werkvergunningsysteem worden de maatregelen beschreven, die moeten worden getroffen, om veilig spanning- en drukloos te kunnen werken (hierbij aandacht voor gebruik aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen, geïsoleerd gereedschap, deskundigheid medewerkers e.d.).

 

Details

Oplossing voor

Verbeteren van de machineveiligheid

(Ergonomie) effecten

n.v.t.

Specificaties oplossing

Deze zijn gegeven in NEN 50110 en NEN 3140 bedrijfsvoering elektrische installaties, laagspanning

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Deskundigheid personeel (opleiding conform NEN 3140).

Aanwijzing van deskundigen door organisatie.

Techniek

Omgeving

Unieke sleutels voor toegang tot afgesloten area. Bij uitvoering werkzaamheden door meerdere personen gebruik maken van een sleutelkluis (met daarin de vrijgavesleutel voorzien van hangslotbeveiliging voor meerdere personen).

 

Implementatie

Aanschafkosten

Op offerte basis

Bijkomende kosten

 

Fabrikant/ leverancier

Turck BV
www.turck.nl

Pilz Nederland
www.pilz.nl

Inrato International
www.inrato.com