Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Technisch

Mate van bronaanpak

Bronaanpak

Productiesnelheid

n.v.t.

Invoertermijn

Direct

Beschrijving oplossing

Tijdens het verpakken van kaas wordt stikstof toegevoegd, om de houdbaarheidsduur te verlengen.

Door het gebruik van een stikstofgenerator wordt door diverse voedingsmiddelen fabrikanten de veiligheid met betrekking tot blootstelling aan stikstof, aanzienlijk vergroot.

De stikstofgenerator produceert alleen stikstof op het moment dat het nodig is. Hierdoor is er geen transport en opslag meer nodig. Bovendien levert dit ook nog eens een aanzienlijke kostenbesparing op.

In de praktijk wordt dit nieuwe systeem van stikstoftoevoeging onder andere gebruikt om de houdbaarheid van mineraalwater te vergroten.

 

Details

Oplossing voor

  • Gasleidingen door de fabriek zijn niet meer nodig: risico op gaslekkage is weggenomen.
  • Onderhoud en keuring gastanks en leidingen is niet meer nodig.

Stikstof kent de volgende gezondheidsrisico’s:

  • Diep gekoeld, vloeibaar gemaakt gas kan bij contact bevriezingsverschijnselen veroorzaken.
  • In hoge concentraties kan het verstikking veroorzaken. Symptomen kunnen zijn: verlammingsverschijnselen en verlies van bewustzijn waardoor het slachtoffer zich niet bewust is van de verstikking.

(Ergonomie) effecten

n.v.t.

Specificaties oplossing

Voldoet aan de eisen gesteld aan stikstof in de voedselindustrie;

Modulair opgebouwd systeem dat kan groeien met de productiebehoefte

 

Randvoorwaarden

Organisatie

 

Techniek

Generator produceert stikstof uit omgevingslucht, door onder hoge druk lucht door een speciaal membraan te persen.

Omgeving

Generator komt direct te staan waar de stikstof nodig is.

 

Implementatie

Aanschafkosten

afhankelijk van de productiebehoefte

Bijkomende kosten

Onbekend

Fabrikant/ leverancier

Parker Hannifin B.V.
www.parker.com