Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Organisatorisch

Mate van bronaanpak

Gedrag

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

0-2 jaar

Beschrijving oplossing

Alle bedrijven zijn verplicht om tenminste één preventiemedewerker aan te stellen. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid in het bedrijf. Hij of zij moet dus kennis hebben van de arbo-risico’s in het bedrijf. Bij kleinere bedrijven (met minder dan 15 werknemers) mag de preventiemedewerker ook de werkgever zijn.

 

Details

Oplossing voor

Bevorderen gezond en veilig werken.

(Ergonomie) effecten

De Preventiemedewerker houdt toezicht op het uitvoeren van gezond werkgedrag.

Vermindering verzuim en arbeidsongevallen door vroegtijdige signalering van arbeidsrisico’s.

Specificaties oplossing

De wettelijke taken van de preventiemedewerker zijn:

  • Meewerken aan het verrichten en opstellen van de (branche) RI&E.
  • Bijdragen aan de uitvoering van maatregelen uit het Plan van Aanpak van de RI&E.
  • Overleg voeren met en advies geven aan de OR of personeelsvertegenwoordiging, door:
    • Voorlichting geven over de gezondheidsrisico’s.
    • Voorlichting geven over de maatregelen die het bedrijf en de medewerkers kunnen treffen.
  • Uitleg bieden over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Als vraagbaak fungeren voor medewerkers in het bedrijf.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Iedere onderneming bepaalt zelf over welke deskundigheid een medewerker met preventietaken moet beschikken. Er zijn uitdrukkelijk geen algemene opleidings- of ervaringseisen gesteld aan een preventie medewerker. De deskundigheid die nodig is, moet blijken uit de RI&E van ieder bedrijf. Het is mogelijk de preventietaken over meerdere personen te verdelen.

Techniek

Omgeving

 

Implementatie

Aanschafkosten

1-daagse cursus preventiemedewerker: € 400,00 (richtprijs)

Bijkomende kosten

Fabrikant/ leverancier

www.preventieplein.nl
www.preventiemedewerker.net