Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Organisatorisch en technisch

Mate van bronaanpak

Bronaanpak

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

Direct

Beschrijving oplossing

Let bij de inkoop en/of ontwikkeling van machines én bij het opstellen van de machines op geluidreductie, veiligheid en ergonomie.

 

Details

Oplossing voor

Gehoorbeschadiging door lawaai op het werk.

(Ergonomie) effecten

Verbetering van arbeidsomstandigheden en voorkomen van lawaaischade.

Specificaties oplossing

Stel als eis dat de machine onder de 80dB(A) aan geluid produceert.

Plaats machines zo in een ruimte dat het totale geluidniveau onder de 80dB(A) blijft. Een heleboel geluidbronnen van minder dan 80dB(A) bijelkaar levert ook een geluidniveau op van >80dB(A)!

Afbeelding: geluidsisolerende scheidingswand

 

Randvoorwaarden

Organisatie

  • Ga na welke machines of machine delen de gezondheidsnorm voor geluid overschrijden.
  • Stel vervangingsplan op voor de geluidproducerende onderdelen of voor de gehele machine.
  • Maak een kosten-baten analyse met mogelijke andere oplossingen.

Techniek

Omgeving

  • Maak op basis van omschreven randvoorwaarden een keuze.
  • Stel specifieke voorwaarden, wensen en eisen op t.a.v. te plaatsen omkasting.
  • Na opdrachtverlening aan een leverancier, ter plaatse laten inmeten, exacte uitvoeringsdatum bepalen en invloed op productieproces bespreken.
  • Spreek zo nodig ook een service en onderhoudscontract af!
  • Levering en montage.
  • Uitvoeren van controlemetingen en definitieve oplevering.

 

Implementatie

Aanschafkosten

Offerte

Bijkomende kosten

Onderhoudscontract

Fabrikant/ leverancier