Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Technisch

Mate van bronaanpak

Knelpunt verminderen

Productiesnelheid

n.v.t.

Invoertermijn

0 – 1 jaar

Beschrijving oplossing

Toegang beveiliging voor complexe machines met meerdere toegangen. Personen die de beveiligde ruimte willen betreden moeten toegang ‘aanvragen’ aan de controller. De machine schakelt vervolgens de draaiende delen uit, pas na stilstand kan de machineruimte veilig betreden worden.

 

Details

Oplossing voor

Machineveiligheid

(Ergonomie) effecten

n.v.t.

Specificaties oplossing

De interlock is geschikt voor sterk verontreinigde en vochtige ruimten. Bijvoorbeeld daar waar de gewerkt wordt met hoge druk reiniging. De interlock is geschikt voor draai- en schuifdeuren, machinekappen en serviceluiken.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Bij het aanbrengen van de machinebeveiligingen, dient rekening gehouden te worden met reparatie- en onderhoudswerkzaamheden door monteurs / onderhoudspersoneel.

Instructie verzorgen voor de medewerkers met betrekking tot veilig werken met machines. Opstellen van werkinstructies bij de diverse machines.

Techniek

De vergrendeling geschiedt door elektromagnetische interlocks van elk 500N zonder bewegende delen .

Voor deskundigen: Afdichtingsklasse IP67, geschikt voor vervuilde omgevingen. geclassificeerd EN 954-1 Cat. 4; SIL 3 (62061/EN 61508), PLe (EN ISO 13849-1) en is eveneens leverbaar voor explosiegevoelige ruimten (Atex zone 2 en 22).

Omgeving

Geschikt voor sterk vervuilde omgevingen, vochtige omgevingen, frequente schoonmaak met hoge drukreiniging.

 

Implementatie

Algemeen

Op te nemen in elk bestaand noodstopcircuit (door 2 x NC potentiaalvrije veilige uitgangscontacten).

Aanschafkosten

Offerte

Fabrikant/ leverancier

Inrato International
www.inrato.nl

Siemens Nederland NV
www.siemens.nl