Werken & Kaas Werken & Kaas

 

Algemeen

Type oplossing

Technisch

Mate van bronaanpak

Bron

Productiesnelheid

Gelijk / hoger

Invoertermijn

> 2 jaar

Beschrijving oplossing

Het aantal oudere werknemers zal de komende jaren toenemen. Oudere werknemers hebben andere vaardigheden en capaciteiten dan jongere werknemers. Zo zijn oudere werknemers meer ervaren, strategischer en kunnen zij beter afwegingen maken. Echter, bepaalde functionele (fysieke en zintuiglijke) vermogens nemen wel af als gevolg van het natuurlijke verouderingsproces. Met potentiële veranderingen in functionele vermogens moet rekening worden gehouden bij het beoordelen van risico’s; het werk en de werkomgeving moeten worden aangepast en moeten op deze veranderingen inspelen. 

Leeftijdsbewuste risicobeoordeling betekent dat rekening wordt gehouden met leeftijdgerelateerde kenmerken van verschillende leeftijdsgroepen, inclusief potentiële veranderingen in functionele vermogens en gezondheidsstatus in het geval van oudere werknemers. Zo moet er meer aandacht worden geschonken aan de fysieke eisen die aan het werk worden gesteld, de gevaren van werk in ploegen, werken bij hitte, lawaai, enzovoort. Maar omdat de verschillen tussen individuen met de jaren groter worden, moeten veronderstellingen niet uitsluitend op de basis van leeftijd worden gemaakt. Bij de risicobeoordeling moet gekeken worden naar de eisen die aan werk worden gesteld in relatie tot iemands functionele vermogens en gezondheidsstatus.

Vanwege deze grote individuele verschillen moet de manier waarop de werkplek wordt aangepast aan functionele vermogens, worden toegespitst op de behoeften en de omstandigheden van elke werknemer. Van ergonomisch goed ingerichte werkplekken voor oudere werknemers profiteren alle leeftijdsgroepen.

  

Details

Oplossing voor

Leeftijdsproof maken van werkplekken. 

(Ergonomie) effecten

Vergroten van efficientie, veiligheid en gezondheid. 

Specificaties oplossing

Op afnemende fysieke functionele vermogens kan bijvoorbeeld worden ingespeeld door:

 • Herinrichting van het werk (taken en/of werkplek);
 • Functie- en werkplekroulatie;
 • Gebruik van apparatuur en andere ondersteunende technologieën;
 • Beperkingen van zware tiltaken en fysiek veeleisende taken;
 • Training in juiste til- en draagtechnieken;
 • Goed ergonomisch ontwerp van instrumenten, apparatuur en meubilair;
 • Goede inrichting van de werkplek om het risico van vallen terug te dringen;
 • Mogelijkheden tot herstel, bijvoorbeeld door korte en frequentere pauzes;
 • Organisatie van werk in ploegen, bijvoorbeeld via een snel wisselend ploegensysteem (‘fast forward rotating shift system’)
 • Triobaan: met drie mensen twee banen uitvoeren.

Op afnemende ziintuiglijke vermogens kan ingespeeld worden door:

 • Gezichtsvermogen: passende verlichting en regelmatig onderzoek van het gezichtsvermogen. Een afnemend vermogen om afstanden en de snelheid van bewegende voorwerpen te beoordelen heeft implicaties voor chauffeurs die ’s nachts rijden.
 • Gehoor: breng de algehele geluidsniveaus op de werkplek terug. Regelmatige gehoortests worden aanbevolen.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

 •  Houdt rekening met grote individuele verschillen in functionele vermogens, gezondheid en andere aspecten van diversiteit onder werknemers
 • Aanpassing van werk aan individuele vermogens, vaardigheden en gezondheidstoestand zou een continu en dynamisch proces moeten zijn gedurende iemands loopbaan, gebaseerd op een passende risicobeoordeling.

Techniek

Vraag externe ondersteuning bij het leeftijdsproof maken van de werkplekken.

Omgeving

 

Overig

Downloads

 osha