Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Technisch, organisatorisch en gedragsaanpak

Mate van bronaanpak

Bron, knelpuntvermindering, spreiden belasting

Productiesnelheid

gelijk

Invoertermijn

direct

Beschrijving oplossing

Wanneer in extreme warme omstandigheden gewerkt wordt zijn diverse maatregelen mogelijk. Risico’s voor de gezondheid treden met name op bij temperaturen > 35°C en een relatieve luchtvochtigheid van > 50%. 

 

Details

Oplossing voor

Werken in hitte omstandigheden

(Ergonomie) effecten

Bij extreem hoge temperaturen vindt afkoeling van de mens voornamelijk plaats door verdamping van lichaamsvocht. Bij een relatieve hoge luchtvochtigheid gaat deze verdamping van luchaamsvocht minder gemakkelijk. Wanneer het lichaam dan onvoldoende afkoelt neemt de lichaamstemperatuur toe en kan gezondheidsschade ontstaan. Lichamelijke belasting draagt voor een belangrijk deel bij aan het opwekken van warmte in het lichaam.

Het is dus belangrijk om bij werken onder extreme warme omstandigheden ervoor te zorgen dat de lichaamstemperatuur niet te hoog wordt.

Specificaties oplossing

Maatregelen bij werken in hitte omstandigheden zijn:

  • Technische maatregelen treffen (volgens arbeidshygiënische strategie)

Organisatorische maatregelen:

  • Aanpassen van werkroosters en het inbouwen van voldoende rusttijd in een geschikte omgeving om de lichaamstemperatuur weer op peil te brengen.
  • Zorgen voor voldoende drinkwater en zout.
  • Regelen van een goed toezicht op de werkzaamheden.
  • Zwaarte van het werk verlagen door het gebruiken van technische hulpmiddelen of verlagen van het werktempo.

Technische maatregelen:

  • De juiste (beschermende) kleding ter beschikking stellen (volgens NEN ISO 7933).
  • Zorgen dat medewerkers zo goed mogelijk beschermd worden tegen direct zonlicht.
  • Ventilatie / aircosysteem aanbrengen / verbeteren.
  • Zwaarte van het werk verlagen door het gebruiken van technische hulpmiddelen of verlagen van het werktempo.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Techniek

Omgeving

 

Implementatie

Aanschafkosten

Afhankelijk van de gekozen maatregel

Fabrikant/ leverancier