Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Technisch, organisatorisch en gedragsaanpak

Mate van bronaanpak

Bron, knelpuntvermindering, spreiden belasting

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

Direct

Beschrijving oplossing

Bij werken in extreem lage temperaturen treedt onderkoeling op door afkoeling. Kleding verhindert een snelle afkoeling van het lichaam.

 

Details

Oplossing voor

Werken in koude omstandigheden

(Ergonomie) effecten

Om goed te kunnen functioneren is een inwendige temperatuur van 36,9°C nodig, een afwijking van een halve graad zorgt al voor verstoring van verschillende lichaamsfuncties. Maatregelen voor het werken in koude omstandigheden voorkomen een te hoge afkoeling van het lichaam.

Specificaties oplossing

Algemene maatregelen bij werken in koude omstandigheden zijn

  • Voorkom tocht door het verlagen van de luchtsnelheid. Verhoog de temperatuur van de inkomende lucht.
  • Draag goede persoonlijke beschermingsmiddelen en goed schoeisel.

Organisatorische maatregelen

  • Pas de werk- en rustschema’s zo aan dat piekarbeid wordt vermeden
  • Verstrek warme dranken tijdens de werkzaamheden en/of in de pauzes
  • Probeer het werk zo in te richten dat de koude blootstelling wordt verminderd (bijv door een deel van de werkzaamheden buiten de koeling uit te voeren waar dat nu nog in de koeling wordt gedaan)

Gedragsmatige maatregelen

  • Train de medewerkers om goed om te gaan met kou en het herkennen van oppervlakkige bevriezingen

Technische maatregelen

  • Ramen geven koudestraling af bij lage buitentemperaturen en veroorzaken een neerwaartse luchtstroom. De koudestraling kan worden beperkt door gebruik van thermisch isolerend dubbelglas.
  • Pas individuele werkplekverwarming toe, bijv. wanneer met een koud product gewerkt wordt.
  • Door geleiding kan de kou van vloeren het lichaam doen afkoelen. Houten of kunststof vlonders, waarop de medewerker kan staan tijdens de werkzaamheden, verminderen de afkoeling

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Techniek

Omgeving

 

Implementatie

Aanschafkosten

Afhankelijk van maatregel. Bijvoorbeeld aanschafkosten voor kleding en plaatselijke verwarming.

Bijkomende kosten

Mogelijke onderhoudskosten

Fabrikant/ leverancier