Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Technisch

Mate van bronaanpak

Bron

Productiesnelheid

Sneller

Invoertermijn

Direct

Beschrijving oplossing

De mens wordt uit het productieproces gehaald en in een aparte ruimte geplaatst, de controlekamer. Vanuit deze controlekamer bewaakt de mens als operator het productieproces. Via de computer kan het proces aan- of bijgestuurd worden.

 

Details

Oplossing voor

Blootstelling schadelijk geluid

(Ergonomie) effecten

Deze oplossing heeft verreikende effecten op gebied van veiligheid, ergonomie en geluid

Specificaties oplossing

Afhankelijk van de mate van automatisering van (delen van) het productieproces.

Demping:vrijwel totale demping mogelijk

Gebruik:wordt veel in de chemische procesindustrie toegepast, waar ook sprake is van blootstelling aan o.a. hoge temperaturen en gevaarlijke stoffen.

Voordeel:Mens wordt volledig afgeschermd van het geluid en de machines. Ook andere ergonomische, arbeidshygiënische en veiligheidsaspecten worden meegenomen.

Nadeel:productieproces wordt (deels) geautomatiseerd. Dit vergt een ingrijpende verandering van productieproces. Behalve hoge investeringkosten voor het systeem, moeten ook mensen opnieuw geschoold worden.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Techniek

Omgeving

 

Implementatie

Proces

  • Maak op basis van omschreven randvoorwaarden een keuze.
  • Stel specifieke voorwaarden, wensen en eisen op.
  • Inventariseer of en welke bronmaatregelen nog wel nodig zijn of dat alleen een
  • Na opdrachtverlening aan een leverancier, ter plaatse laten inmeten, exacte uitvoeringsdatum bepalen en invloed op productieproces bespreken.
  • Spreek ook service en onderhoudscontract af!
  • Levering en montage.
  • Uitvoeren van controlemetingen en definitieve oplevering.

Aanschafkosten

Hoge investeringskosten

Bijkomende kosten

Fabrikant/ leverancier

vhp ergonomie
Huygensstraat 13A
2515 BD Den Haag
Tel.: 070-3892010
Fax: 070-3892413
E-mail: info@vhp-ergonomie.nl

ErgoS Engineering & Ergonomics
Hengelosestraat 448-a
Enschede 053-428 0500