Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Technisch

Mate van bronaanpak

Bron

Productiesnelheid

Gelijk

Invoertermijn

0 – 2 jaar

Beschrijving oplossing

Een volledig geautomatiseerd systeem om kazen te laden in de vrachtwagen.

 

 

Details

Oplossing voor

Handmatig tillen van kazen in de vrachtwagen.

(Ergonomie) effecten

Fysieke overbelasting wordt voorkomen, doordat er niet meer getild hoeft te worden.

Specificaties oplossing

Systeem dient nog verder ontwikkeld te worden.

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Techniek

Het is vrachtwagen gebonden, dus alleen voor automatisch kazen (uit)laden uit de vrachtwagen.

Omgeving

 

Implementatie

Aanschafkosten

Ongeveer 700.000 per expeditieplek.

Bijkomende kosten

Oplossen kinderziektes?
Onderhoud, keuring

Fabrikant/ leverancier

In ontwikkeling