Werken & Kaas Werken & Kaas

Algemeen

Type oplossing

Organisatorisch / Gedrag

Mate van bronaanpak

Bronaanpak

Productiesnelheid

Hoger

Invoertermijn

1 – 2 jaar

Beschrijving oplossing

BRAVO staat voor (meer) Bewegen, (stoppen met) Roken, (matig gebruik van) Alcohol, (gezonde) Voeding en (voldoende) Ontspanning. Deze leefstijlgedragingen leiden steeds vaker tot chronische ‘welvaartsziekten met hoge kosten voor de gezondheidszorg. Maar ook de indirecte kosten door ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn hoog.

Beweging:
Door te bewegen voelen medewerkers zich fitter, herstellen ze eerder van kwaaltjes en kunnen ze het werk fysiek en ook mentaal beter aan, met minder uitval tot gevolg. Bewegen draagt dus bij aan vitale werknemers en daarmee aan een vitaal bedrijf. Weinig bewegen is één van de grootste risico factoren op het ontstaan van hart- en vaatziekten en het leidt tot klachten aan het bewegingsapparaat.

Voor bedrijfsfitness en fietsen naar het werk bestaan fiscale mogelijkheden.

Roken:
De werkgever is verplicht om medewerkers een rookvrije werkplek aan te bieden. Daarnaast verzuimen niet-rokers minder dan rokers. Ondersteuning van niet-roken is dus voor een werkgever interessant. Meer informatie over de redenen, het opstellen van een rookbeleid en rookregels vind u in het BRAVO Kompas (http://www.nisb.nl/bravokompas).

Alcohol:
Werken onder invloed van alcohol heeft gevolgen voor het functioneren (verminderde concentratie, niet nakomen van afspraken, verslechterd contact met collega’s, ongelukken etc). De werkgever is verplicht zorg te dragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Omgaan met alcohol dient onderdeel te zijn van het gezondheidsbeleid.

Voeding:
Het belang om aandacht voor voeding op het werk te hebben is het toenemende aantal mensen met overgewicht. Een gezond gewicht vermindert het risico op diabetes en hart- en vaatziekten en daarmee het risico op uitval en verzuim. Denk na over het aanbieden van gezond eten, in plaats van bijvoorbeeld snacks.

Ontspanning:
In het werk gaat het om een goede balans tussen werk en ontspanning om te voor komen dat mensen overbelast raken, psychische klachten krijgen en uitvallen. Een laagdrempelige manier om aan ontspanning te werken, is via beweegactiviteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lunchwandelen, fietsen naar het werk en bedrijfssport.

 

Details

Oplossing voor

Vergroten vitaliteit medewerkers

(Ergonomie) effecten

Minder verzuim door gezondere werknemers

Specificaties oplossing

Een veelgebruikt instrument om een BRAVO-beleid systematisch op te zetten, is het zevenstappenplan.

  1. Draagvlak: krijgen van steun voor het beleid
  2. Structuur: gebruikmaken van structuren in de organisatie
  3. Analyse: behoeften en wensen in kaart brengen
  4. Plan: maken van een plan van aanpak
  5. Actie: een plan tot uitvoer brengen
  6. Evaluatie: evalueren van de bereikte resultaten en eventueel aanpassen van de koers
  7. Verankering: de visie, missie en uitgangspunten verankeren in beleid en activiteiten

 

Randvoorwaarden

Organisatie

Organisatie:
Het Ministerie van VWS ziet voor de werkgever en bedrijfsarts een belangrijke rol weggelegd om met ‘gedragsgerichte preventie’ het BRAVO-gedrag te verbeteren. Met name grote bedrijven pakken dit inmiddels op door middel van integraal gezondheidsmangement en het inzetten van interventies.

Omgeving:
Draagvlak in de organisatie is een voorwaarde voor het succesvol invoeren van het beleid

Techniek

Omgeving

Draagvlak in de organisatie is een voorwaarde voor het succesvol invoeren van het beleid.

 

Implementatie

Aanschafkosten

Afhankelijk van keuze programma

Bijkomende kosten

Er moeten mensen vrijgemaakt worden om het beleid op te zetten en te integreren in het bedrijf.

Fabrikant/ leverancier

Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen geeft veel informatie over het invoeren van een BRAVO beleid en het BRAVO kompass wat daarbij kan ondersteunen. Klik hier om naar de website te gaan.

Download hier meer informatie over Bravo.