Werken & Kaas Werken & Kaas
Soort risico Veiligheid
Soort informatie Minimumeis
Type oplossing technisch
Mate van Bronaanpak Knelpuntvermindering
Productiesnelheid Gelijk
Invoertermijn 6 maanden

Korte beschrijving oplossing

Voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers is het belangrijk dat de ondergrond voldoende stroef is.

 

Ergonomie effecten

Voorkom uitglijden en ongelukken.

 

Specificaties en uitgebreide beschrijving oplossing

In het Arbobesluit staat dat “vloeren van arbeidsplaatsen zoveel mogelijk stroef moeten zijn”.

Een voldoende stroeve vloer van belang. Hier is een norm voor, namelijk: de NTA (Nederlandse Technische Afspraak 7909; versie 2003). Belangrijk is dat een ondergrond waarop gewerkt wordt (vloer, bordes, trapje, plateau op transportmiddel) voldoende stroef is. Er wordt dan gesproken van slipwerendheid van de ondergrond. Hiervoor geldt:

Slipwerendheid van <0,71 is te laag (gladde vloer); Slipwerendheid van 0,71-0,80 is in orde; Slipwerendheid van > 0,80 is te stroef.Als u materiaal inkoopt of een vloer laat leggen vraagt u dan de leverancier te garanderen dat aan deze norm voldaan wordt. Als u twijfelt kunt u zelf een meting laten verrichten.

Meer informatie:

www.slipstop.nl, www.slipsafe.nl

Randvoorwaarden

Techniek

Zorg voor voldoende slipwerende vloer

Of maak een vloer strofe door een coating aan te brengen.

Zorg voor schoeisel met een voldoend stroeve zool

Organisatie

Toets /test uw vloeren, zeker in vochtige ruimtes

Omgeving

Mocht er toch gladheid kunnen ontstaan, geef dit aan met een bord.