Werken & Kaas Werken & Kaas

Een aantal algemeen geformuleerde bepalingen zijn opgenomen in de wetgeving rondom binnenklimaat.

Beschrijving
In de Arbowet zelf zijn geen eisen gesteld ten aanzien van het binnenklimaat op de werkplek.
Wel geeft de Arbowet een algemeen kader waarin arbeidsomstandigheden in het algemeen (dus ook met betrekking tot thermisch binnenklimaat) worden genoemd. Artikel 3, lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat dat de werkgever er naar moet streven de arbeidsomstandigheden zo goed mogelijk te maken, tenzij dit redelijkerwijs niet haalbaar is.

In het arbobesluit staat verdere informatie omtrent klimaatomstandigheden in artikel 6.1 en 6.2. Zie onderstaand document voor de volledige inhoud.

Document
Arbobesluit artikel 6.1 en 6.2
 
Voor een complete omschrijving rondom het arbobesluit zie:
www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowet–en–regelgeving