Werken & Kaas Werken & Kaas

REACH (registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen) verplicht bedrijven informatie over eigenschappen en risico’s van chemische stoffen te verzamelen, te beoordelen en te verspreiden onder afnemers om veilig met de stoffen te kunnen omgaan. Gebruikers, zoals de zuivelindustrie, moeten aangeven op welke manier ze een stof gebruiken.

Voor meer informatie kunt u een REACH informatiefolder hier downloaden.