Werken & Kaas Werken & Kaas

Om de veiligheid bij het gebruik te waarborgen, moeten arbeidsmiddelen, zoals interne transport voertuigen jaarlijks gekeurd en periodiek onderhouden worden door een gecertificeerd bedrijf.

Beschrijving:

In het Arbobesluit staat dat “Alle machines en apparaten, die door slijtage als gevolg van gebruik minder veilig worden, periodiek gekeurd moeten worden”. De verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van veilig materiaal ligt bij de werkgever. Voor intern transport geldt dat de keuring minimaal eenmaal per jaar uitgevoerd moet worden. De keuring moet uitgevoerd worden door een deskundige die een objectief oordeel kan geven over de bruikbaarheid en de staat van het intern transport voertuig. Zowel de primaire functie als de veiligheidsvoorzieningen worden hierbij getest. Om te voorkomen dat dit vergeten wordt, kan een onderhoudsprogramma en een onderhoudsboek bijgehouden worden.

De volgende interne transportmiddelen dienen gekeurd en onderhouden te worden:

  • Heftafels
  • Hijswerktuigen
  • Hoogwerkers
  • Meeneemheftrucks
  • Reachstackers
  • Stelling bedieningsapparatuur (SBA)
  • Tractiebatterijen en laders
  • Verreikers
  • Vorkheftrucks/Magazijntrucks

 

Het is mogelijk om de keuring en het onderhoud uit te besteden aan de leverancier. Het is belangrijk dat de deskundigen opgeleid zijn via de BMWT of de VeBIT.

Daarnaast is het mogelijk om de keuring uit te laten voren door een deskundige persoon binnen uw bedrijf. Dit persoon met dan wel speciaal opgeleid zijn en niet met het betreffende voertuig werken. Een VeBIT of BMWT keurmerk biedt de zekerheid dat een intern transportmiddel veilig is.
 
Meer informatie:
www.bmwt.nl
www.vebit.nl 
www.bgzwegvervoer.nl