Werken & Kaas Werken & Kaas

Veilig werken met gevaarlijke stoffen is vooral een zaak van goede organisatie:

  • Stel geschikt, deskundig personeel aan.
  • Ken taken en bevoegdheden toe, bijv. M.b.t. inkoop, voorraadbeheer, registratie etc.
  • Zorg voor voldoende instructie, periodieke voorlichting en onderricht.
  • Stel schriftelijke werkprotocollen en veiligheidsvoorschriften op.
  • Tref toegangsregelingen en een regeling voor alleen werken in het lab.
  • Voer een apart beleid voor risicogroepen.
  • Bied Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aan voor medewerkers die werken met    gevaarlijke stoffen.
  • Stel een calamiteiten regeling op.
  • Houd toezicht op de goede uitvoering van bovenstaande regels door uw medewerkers.

 Download het Arbobesluit gevaarlijke stoffen.