Werken & Kaas Werken & Kaas

Tillen boven de 180 cm is niet toegestaan.

Beschrijving:

De Arbeidsinspectie heeft aangegeven dat het tillen van lasten zwaarder dan 10 kg boven de 180 cm niet is toegestaan. Onder tillen wordt verstaan het verticaal, handmatig verplaatsen van lasten.
Behalve het te tillen gewicht is het belangrijk dat hierbij ook de ergonomische werkplekinrichting in ogenschouw genomen wordt.

Oplossing:

Door de juiste hulpmiddelen te gebruiken kan onder voorwaarden hoog gestapeld en afgestapeld worden, zolang de medewerkers maar niet te hoog tillen. Mogelijke oplossingen hierbij zijn het werken met een tussenpallet of het gebruiken van een opstapbordes.