Werken & Kaas Werken & Kaas

Voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers is het belangrijk dat de ondergrond voldoende is.

Beschrijving:

In het Arbobesluit staat dat "vloeren van arbeidsplaatsen zoveel mogelijk stroef moeten zijn".

Branche afspraak:

Bij fysieke belasting is een voldoende stroeve vloer van belang. Hier is een norm voor, namelijk: de NTA (Nederlandse Technische Afspraak 7909; versie 2003). Belangrijk is dat een ondergrond waarop gewerkt wordt (vloer, bordes, trapje, plateau op transportmiddel) voldoende stroef is. Er wordt dan gesproken van slipwerendheid van de ondergrond. Hiervoor geldt:

Slipwerendheid van <0,71 is te laag (gladde vloer); Slipwerendheid van 0,71-0,80 is in orde; Slipwerendheid van > 0,80 is te stroef.Als u materiaal inkoopt of een vloer laat leggen vraagt u dan de leverancier te garanderen dat aan deze norm voldaan wordt. Als u twijfelt kunt u zelf een meting laten verrichten.

Meer informatie:
www.slipstop.nl
www.slipsafe.nl