Werken & Kaas Werken & Kaas

Het rijden met een geheven last en vooruit rijden met een te hoge last is verboden.

Beschrijving:
In de Arbowet staat dat “een werknemer specifiek deskundig moet zijn om de vorkheftruck te besturen.”
Hieronder vallen onderwerpen als: Controle en werkvoorbereiding, vaardigheid bij besturen, goede bediening, veilige werkwijze en veilig gedrag.

Branche afspraak:
Om de veiligheid van medewerkers te verhogen, zijn er in de branche de volgende afspraken gemaakt (voorstel):

  • Er mag niet vooruit gereden worden met een last die hoger is dan 60 cm. De bestuurder moet de ruimte vlak voor de last kunnen overzien. Indien dit niet mogelijk is, moet achteruit gereden worden.
  • Een heftruck mag nooit met geheven lading rijden omdat er, zeker bij het nemen van een bocht, een risico bestaat dat de heftruck omvalt doordat het zwaartepunt van de heftruck en de last te hoog komt te liggen. De heftruckvork mag maximaal 5 cm boven de grond uitkomen.

Meer informatie:
www.arbobondgenoten.nl