Werken & Kaas Werken & Kaas

In het Arbobesluit staat:

”Werknemers moeten met de bediening van het transportmiddel en de aard der werkzaamheden vertrouwd zijn en moeten bekend zijn met de bedieningsvoorschriften en met de bedrijfsreglementen. De werkgever is verplicht werknemers grondig te laten instrueren.”

De wetgeving vereist specifieke deskundigheid. De werkgever mag zelf de inhoud en uitvoering van deze specifieke deskundigheid beslissen, maar is daar ook verantwoordelijk voor. In de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld heftruckchauffeurs wordt geadviseerd een opleiding met certificaat of diploma te laten volgen.
Gebruikers dan wel bestuurders van gemotoriseerde transportmiddelen moeten gezien de potentiële gevaren minimaal 16 jaar zijn. (Let op: ook jeugdigen van 16 en 17 jaar mogen dus transportmiddelen gebruiken en besturen, mits zij zodanig zijn geïnstrueerd en zodanig onder deskundig toezicht staan, dat de geïnventariseerde verhoogde risico’s voor jeugdigen afdoende worden voorkomen’).

Meer informatie

www.pitpit.nl
http://www.fnvbondgenoten.nl/werk_en_inkomen/dossiers/Veilig_en_gezond_werken/veilig_op_de_heftruck/
www.vtl-cursussen.nl/