Werken & Kaas Werken & Kaas

Korte omschrijving: Voorkom het uitoefenen van een incidentele duw- of trekkracht van meer dan 50 kg en een regelmatige kracht van meer dan 30 kg.

Beschrijving:

In het Arbobesluit staat dat “duwen en trekken van objecten tijdens het werk geen gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de medewerker mag opleveren”.

Onder duwen en trekken wordt het handmatig in beweging brengen en verplaatsen van een last over een langere afstand, waarbij het lichaam zich in dezelfde richting beweegt als de last, zonder dat de last wordt gedragen.

Branche afspraak:

Als grenswaarde voor de maximale duw- of trekkracht is 50 kg aan kracht een goed uitgangspunt. Bij veelvuldig duwen en trekken (meer dan 12 keer per uur gemiddeld) is maximaal 30 kg aan kracht een goed uitgangspunt.

Van groot belang is dat het op gang duwen en trekken op een rustige manier gebeurd. De grafiek onder toont het verschil tussen snel op gang brengen en rustig op gang brengen (rood/wit geblokt = snel op gang brengen, groene lijn = rustig op gang brengen).

(Bron: handboek Fysieke belasting 2005, Sdu Uitgevers)

Oplossing:

Handmatig duwen en trekken kan beperkt worden door o.a. het inzetten van heftrucks, elektrische palletwagens of handpallettrucks met een elektromotor. Zie “oplossingen” voor meer informatie over deze hulpmiddelen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u in de norm NEN-EN 1005-3 voor verschillende duw- en treksituaties de maximaal aanbevolen kracht vinden.