Werken & Kaas Werken & Kaas

Een heftruck is een arbeidsmiddel volgens het arbeidsbesluit voorzien moet zijn van "een systeem, dat voorkomt dat de chauffeur bij kanteling bekneld kan geraken onder de heftruck".

Letterlijk in artikel 7.17 van het Arbeidsbesluit staat: "Indien het gevaar bestaat dat de te vervoeren personen bij kanteling of omslaan bekneld kunnen raken tussen delen van het mobiele arbeidsmiddel en de grond, is een systeem geinstalleerd waarmee zij kunnen worden tegengehouden". Veelal wordt gekozen voor een veiligheidsgordel maar er zijn ook andere praktische oplossingen op de markt. Sinds 5 december 2002 moeten alle heftrucks voorzien zijn van een veiligheidsgordel, dan wel een gesloten cabine. Uitgangspunt is dat als de gordel aanwezig is deze gordel ook gedragen moet worden. De werkgever is verantwoordelijk voor een adequate instructie en een goed toezicht terwijl de werknemer verplicht is de gegeven instructies op te volgen.

Alternatieve oplossing:

Een andere mogelijkheid van een chauffeursbeveiliging is een soort beschermbeugel. Dit systeem laat zich het beste omschrijven als een klein deurtje, waarbij aan de wettelijke verplichtingen is voldaan op een wijze waarbij het deurtje de bestuurder bij een eventueel ongeval zal tegenhouden. Dit systeem is door de Arbeidsinspectie genoemd als een goed alternatief voor de veiligheidsgordel.

Meer informatie:

www.pilotprotector.info