Werken & Kaas Werken & Kaas

“Op verschillende plaatsen in het bedrijf, waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, hangen specifieke veiligheidsinstructies. Zo kunnen medewerkers die met die stoffen werken direct lezen hoe zij hun werkzaamheden veilig en gezond kunnen uitvoeren.”

Naast de algemene informatie die werknemers informeert over het werken met gevaarlijke stoffen, is er de verplichting te werken volgens de EU richtlijn 1998/24/EG. Deze betreft de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico’s van chemische stoffen op het werk.

U kunt een voorbeeld downloaden. Een WIK is een maatwerkinstructie in tekst en beeld waarmee aangegeven wordt hoe op een specifieke werkplek omgegaan moet worden met gevaarlijke stoffen. Per gevaarlijke stof of per klasse worden specifieke instructies in de vorm van een werkplek-instructiekaart (WIK), werkplek informatiekaart, gevarenkaart of chemiekaart opgesteld.