Werken & Kaas Werken & Kaas

We laten voorbeelden zien hoe Zijerveld Duurzame Inzetbaarheid aanpakt. De manier van beschrijven is gekoppeld aan een model met 4 pijlers waarbij er van uitgegaan wordt dat als je als bedrijf je aandacht besteed aan organisatiecultuur, loopbaan, de arbeidssituatie en vitaliteit van medewerkers dat je dan stappen maakt met Duurzame Inzetbaarheid.

Meer weten over het model met de 4 pijlers? Klik hier voor de hele snelle scan.  

Meer weten over Zijerveld? Ga naar: www.zijerveldfood.nl

Organisatiecultuur

  • We leggen nadruk op goed werkgeverschap, we willen zichtbaar een sterk werkgeversmerk zijn zodat we aantrekkelijk zijn voor nieuwe medewerkers.

Loopbaan

  • Bij werving en selectie van personeel letten we goed op eigenschappen en vaardigheden, ieder nieuw personeelslid spreekt tenminste met vier personen in onze organisatie voordat deze persoon aangenomen wordt, dat geeft draagvlak.
  • In de plaats van funtioneringsgesprekken hebben wij doelstellingsgesprekken (onderdeel van onze Performance Management Cyclus). Werknemer en leidinggevende komen jaarlijks samen een aantal doelstellingen overeen waaraan in samenspraak gewerkt gaat worden. De stand van zaken wordt door het jaar heen zo vaak als nodig is geëvalueerd en aan het einde van het jaar wordt met een beoordelingsformulier vastgesteld in hoeverre de doelstellingen behaald zijn.
  • Wij maken gebruik van de speciaal voor de kaassector ontwikkelde opleidingen via de Svo-slagers vakorganisatie.

Arbeidssituatie

  • We hebben een veiligheidswerkgroep die alle veiligheidszaken scherp in het oog houdt (PBM’s, gedrag, instructie nieuwe medewerkers en uitzendkrachten, etc.). Tevens worden niet alleen de ongevallen, maar ook de bijna ongevallen vastgelegd. Daar leren we van.

Vitaliteit

  • Bij de 3e keer in 12 maanden verzuim volgt altijd een persoonlijk gesprek met de HR adviseur of met de bedrijfsarts. Er is dan ook aandacht voor de levensstijl.