Werken & Kaas Werken & Kaas

We laten voorbeelden zien hoe Vepo Cheese Duurzame Inzetbaarheid aanpakt. De manier van beschrijven is gekoppeld aan een model met 4 pijlers waarbij er van uitgegaan wordt dat als je als bedrijf je aandacht besteed aan organisatiecultuur, loopbaan, de arbeidssituatie en vitaliteit van medewerkers dat je dan stappen maakt met Duurzame Inzetbaarheid.

Meer weten over het model met de 4 pijlers? Klik dan hier.

Meer weten over Vepo Cheese? www.vepocheese.com

Organisatiecultuur:

  • Wij willen werken in de kaas weer aantrekkelijk maken, dit doen we ook door als bedrijf in de maatschappij te profileren. Wij zien ook dat onze mensen dat uitdragen. Kernwoorden zijn innovatief, gemeenschapszin, veel activiteiten (bv sport) en zorg dat je zichtbaar bent. Vorig jaar zijn we gekozen tot werkgever van het jaar in de gemeente.
  • Werk en privé raakt meer en meer vermengd, dat moet je accepteren, daar moet je oog voor hebben en daar moet je op inspelen
  • Feestjes zijn voor iedereen, ook voor uitzendkrachten
  • Wij hebben een ethische code en een bedrijfsreglement, daar staan alle rechten en plichten in en ook hoe je met elkaar omgaat. Handig: alles wat er toe doet in één boekje.

Loopbaan:

  • Bij ons geen pop gesprekken (persoonlijk ontwikkelingsplan), er is namelijk vaak weinig groei mogelijk. Wel voeren wel lijngesprekken: hierin zitten alle elementen van het werk en de productie leider en productiemanager nemen deel. Het gaat dan ook oer onderwerpen als: QenH, HACCP en Total quality.
  • Wij werken veel samen met het ROC, dat werkt mee bij een hoogwaardige instroom van personeel.
  • We hebben veel contact met onze uitzendbureaus Randstad en OTTO om er voor te zorgen dat uitzendkrachten goed bij ons passen.

Arbeidssituatie & Vitaliteit:

  • Voor mensen die het werk zwaar vinden hebben wij schaduwwerkplekken, dan blijven ze wel aan de slag.