Werken & Kaas Werken & Kaas

We laten zien hoe Rouveen kaasspecialiteiten Duurzame Inzetbaarheid aanpakt. De manier van beschrijven is gekoppeld aan een model met 4 pijlers waarbij er van uitgegaan wordt dat als je als bedrijf je aandacht besteed aan organisatiecultuur, loopbaan, de arbeidssituatie en vitaliteit van medewerkers dat je dan stappen maakt met Duurzame Inzetbaarheid.

Meer weten over het model met de 4 pijlers? Klik hier voor de snelle scan.

Meer weten over Rouveen kaasspecialiteiten? www.rouveen-kaasspecialiteiten.nl

Organisatiecultuur

 • Bij ons heet de afdeling personeelszaken: personeelszorg, dat geeft aan hoe wij er in staan.
 • Ploegendiensten en zeker nachtdiensten staan bij ons voor langere tijd vast, iedereen weet dan waar hij/zij aan toe is. Voorop staat dat iedereen kan werken, maar sociaal ook mee kan draaien, daar gaan we flexibel mee om.
 • In ons kaderoverleg, directieteam en management team overleg wordt ook rekening gehouden met de persoonlijk omstandigheden van medewerkers.
 • Goed informeren is erg belangrijk, we doen dat consequent en vaak via ons personeelsblad.

 Loopbaan

 • Wij werken met een lijst genaamd ‘wat kan beter’, deze wordt elke 2 jaar opnieuw opgesteld. Er zijn 4 gradaties in actie, namelijk: 1. Direct verbeteren, 2. Plannen, 3. Bij een investering meenemen (bv aanpassingen aan het gebouw of aan machines) 4. Niet te veranderen, van de lijst afvoeren.
 • Wij werken zo weinig mogelijk met uitzendkrachten, wel met jaarcontracten, dat geeft stabiliteit.
 • Wij willen dat al onze vaste medewerkers minimaal MBO niveau hebben.
 • Wij werken veel met het agrarisch opleidingscentrum (aoc). Belangrijke onderdelen van de levensmiddelentechnologie zijn:
 • Levensmiddelenchemie (geur, smaak, kleur, samenstelling).
 • Levensmiddelennatuurkunde (structuur, dikte, schuimen).
 • Levensmiddelenmicrobiologie.
 • Industriële productbereiding.
 • Productontwikkeling en productontwerpen.
 • Procesontwikkeling en procesontwerpen.

*Dit biedt een goede basis voor kwalitatief goede medewerkers.

 • Functioneringsgesprekken staan sterk in het teken van ambities, wat mensen willen bereiken.
 • Terug zetten in loon, doen we niet, wel plaatsing in andere functies.
 • Oudere medewerkers worden vaak ingezet als begeleider voor jongere medewerkers en soms werken ze wat meer in de luwte.

Arbeidssituatie & Vitaliteit

 • Medewerkers met klachten door veel staan kunnen naar een podoloog.
 • De plaatselijke huisarts voert Health Checks uit, vooral bij 50+ medewerkers.
 • Via ons kan men een fitness abonnement krijgen.
 • We hebben een fietsproject.
 • Via ons kan men een BMI test laten doen.