Werken & Kaas Werken & Kaas

“Geluid was nooit zo’n gevaar, dachten wij. Totdat uit de risico inventarisatie bleek dat bij alle gemeten functies het geluidniveau hoger was dan 80dB(A). Het handmatig eraf schaven van kaaskorsten geeft zelfs een geluidniveau van meer dan 90 dB(A)! Door middel van voorlichting op de werkvloer en het markeren van alle werkplekken en machines waar gehoorschade kan optreden, hebben we iedereen bewust gemaakt van het belang om gehoorbescherming te dragen.
Dit was snel en met weinig middelen te realiseren. In de toekomst gaan we dit breder aanpakken door het starten van een veiligheidscampagne, waarin ook geluid een belangrijk onderwerp is”.

 

Afbeelding 1: Medewerker met veiligheidsbril en gehoorkappen aan het werk.
Afbeelding 2: A-4 met waarschuwingssignalering en voldoende gehoorkappen ter plekke aanwezig.