Werken & Kaas Werken & Kaas

Op plaatsen en in ruimten waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt hebben wij veiligheidsinstructieborden opgehangen. Zo kunnen medewerkers direct zien wat o.a. de gevaren van het onverdunde product zijn, welke beschermende maatregelen genomen moeten worden en wat de EHBO-instructies zijn.