Werken & Kaas Werken & Kaas

Cor Segers: “Op de diverse reachttrucks zijn begrenzingen aangebracht voor de maximale reikhoogte. Hierdoor zijn de reachtrucks alleen geschikt om kaasboxen tot maximaal twee hoog te stapelen. Onveilige situaties worden hiermee voorkomen. Tevens werkt het sneller voor de medewerker omdat hij zeker is dat de reachtruck niet per ongeluk te hoog kan reiken en daarmee het risico loopt het dak te beschadigen.