Werken & Kaas Werken & Kaas

“Om te voorkomen dat er met te hoge concentraties schoonmaakmiddel gewerkt wordt, maken wij gebruik van een doseerstation. Het voordeel van deze methode is niet alleen zuiniger gebruik van schoonmaakmiddelen, maar ook wordt zo het risico op knoeien en direct huidcontact tijdens het mengen met water sterk gereduceerd. Op verschillende punten in de fabriek zijn vaste doseerstations geplaatst en aangesloten op de waterleiding. Door de jerrycan reinigingsmiddel en de emmer naast elkaar in de daarvoor bestemde houders te plaatsen, kan met een druk op de knop de juiste verhouding water en schoonmaakmiddel in de emmer afgetapt worden. Tillen en schenken met een zware jerrycan wordt hierdoor overbodig.”

Volgens een Duits onderzoek wordt er met de scheutmethode 40% reinigingsmiddel overgedoseerd.

   

Er bestaan ook mobiele mengtanks.