Welkom

Het werk in de kaasgroothandelsbedrijven die vallen onder de CAO Partikuliere kaaspakhuisbedrijven is afwisselend en intensief. De bedrijven in deze sector dienen daarom goed te zorgen hun werknemers. De werkgevers hebben daartoe een CAO en een Arbocatalogus ontwikkeld.

CAO

De werkgevers en werknemers hebben een CAO afgesloten waarmee concurrentie op arbeidsvoorwaarden wordt verminderd door een bodem in de markt te leggen. De minimale beloning voor werk in het kaaspakhuisbedrijf is daarmee geregeld. Bedrijven krijgen echter alle ruimte om ten voordele van de werknemers af te wijken van deze CAO. Door op de knop CAO te klikken krijgt u toegang tot de laatste versie van de CAO. U kunt daarbij kiezen uit de formele tekst, een uitleg over de betreffende tekst en waar van toepassing uit rekenvoorbeelden.  

ARBOCATALOGUS

Het belang van prettig en gezond werk geldt zowel voor werkgevers als werknemers. Ook in de kaaspakhuisbedrijven bestaan echter risico’s op de werkvloer. Deze risico’s kunnen leiden tot bijvoorbeeld ziekte of zelfs arbeidsongeschiktheid. Via de Arbocatalogus kunnen voor arborisico’s oplossingen voor bestaande risico’s worden gevonden.

De Arbocatalogus is geen oneindige papierwinkel, maar een overzicht van praktische maatregelen die risico’s in het werk verkleinen. Op deze website krijg je ze op een presenteerblaadje aangeboden. Via de knop Arbocatalogus komt u op het betreffende deel van de website.