Welkom op het CAO-deel

U bent aangekomen op het deel van deze website dat bestemd is voor de CAO voor het Partikulier Kaaspakhuisbedrijf. Op de bladzijden hierachter kunt u zoeken in de huidige CAO.

Eerdere CAO's zijn integraal te downloaden. Dat geldt niet voor de CAO die nog van kracht is.
Conform artikel 3 lid 5 van de CAO dienen alle werknemers een exemplaar van de CAO uitgereikt te krijgen.

Het digitaal ter beschikking stellen van de CAO (al of niet door verwijzing naar deze website) is derhalve onvoldoende.

Voor vragen, het bestellen van CAO-boekjes of opvragen van de digitale CAO-tekst, kunt u een e-mail sturen naar info@gemzu.nl of bellen met het secretariaat: 070 413 19 10.