Welkom bij de Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf.

Deze Arbocatalogus is bedoeld voor werknemers en werkgevers van groothandels in kaas, zoals bedoeld in de CAO voor het Partikulier Kaaspakhuisbedrijf. Deze groothandels worden door de Kamer van Koophandel gerangschikt onder SBI-code 46331). Deze Arbocatalogus is tot stand gekomen door samenwerking tussen werknemersorganisaties FNV en CNV en de werkgeversorganisatie VNK.

In deze Arbocatalogus kunt u de tools en praktische oplossingen vinden. Dit zijn oplossingen voor knelpunten die u tegenkomt in uw werk op het gebied van fysieke belasting, geluid, beeldschermwerk, intern transport, klimaat, gevaarlijke stoffen en machineveiligheid. Ook de afspraken die gemaakt zijn door werkgevers en werknemers over de wijze waarop zij aan de door de overheid en de arbeidsinspectie gestelde voorschriften kunnen voldoen vindt u terug. Deze afspraken kunt u vinden onder “minimum eisen”.

Hoe kunt u zoeken op deze website?

Op trefwoord :
type één of meerdere trefwoorden in. Er verschijnt een lijst met alle informatie waarin het trefwoord voorkomt.

Binnen een categorie :
klik in één van de categorieën één selectiecriterium aan. Op dit criterium wordt dan informatie geselecteerd. U kunt desgewenst verder selecteren door meerdere criteria aan te klikken al dan niet gecombineerd met een trefwoord. De informatie die voldoet aan zowel het criteria als aan het trefwoord wordt dan geselecteerd.

Als u oplossingen gevonden heeft, dan zijn deze onderverdeeld in de volgende categorieën :

Bronaanpak :
Het knelpunt wordt in zijn geheel weggenomen. Deze oplossingen verdienen de voorkeur. Een voorbeeld is het vervallen van zwaar werk door het inzetten van een machine.

Knelpunt verminderen :
Het knelpunt wordt dan niet geheel weggenomen, maar de belastende effecten nemen wel af. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van een trillingsarme stoel in een heftruck.

Belasting spreiden :
Bij deze aanpak wordt het werk over meer werknemers verdeeld. Een voorbeeld is zwaar tilwerk vaker afwisselen.

Gedragsaanpak :
Bij deze aanpak wordt het knelpunt verminderd doordat medewerkers gezonder gedrag vertonen. Voorbeeld is bij tillen op pallets deze eerst op een juiste hoogte plaatsten met een orderverzameltruck

Tot slot kunt u ervaringen uit de praktijk delen met collega's die ervaring hebben opgedaan met goede oplossingen. Deze ervaringen willen we graag met iedereen delen, zodat we er allemaal ons voordeel mee kunnen doen.
Klik op Arbocatalogus om verder te gaan.